Memòria 2013

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Gestió documental

Revisions procediments i protocols         352
De nova elaboració     63
Total    415  

S'ha elaborat el Pla de Qualitat i Seguretat Clínica 2013-2016, coherent amb el Pla Estratègic 2013-2015 i la missió, visió i valors del centre

La comissió d'ètica assistencial, CEA,  ha renovat la seva composició en un 60%,  incorporant 7 nous membres