Memòria 2013

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Qualitat percebuda pels usuaris

Agraïments, suggeriments i reclamacions

Agraïments   23 
Suggeriments     9
Reclamacions i queixes 179 

Questionaris de valoració dels usuaris

 
Hospitalització. Fidelització (% que tornarien) 99
Hospitalització. Valoració global  8,55
Cirurgia sense ingrés. Fidelització (% que tornarien) 99
Cirurgia sense ingrés. Valoració global  8,94
Rehabilitació. Fidelització (% que tornarien) 99
Rehabilitació. Valoració global 8,85 

Enquesta de satisfacció del Catsalut sobre l'Atenció a Urgències (2013)

Enquesta de satisfacció del Catsalut sobre l'embaràs, part i puerperi (2013)

A l'enquesta de Qualitat Percebuda pels usuaris del Servei d'Urgències, hem aconseguit millores importants en relació amb les anteriors, destacant significativament la fidelització, que és d'un 93,4% de persones que tornarien en cas de necessitar-ho.

També continuem tenint molt bons resultats en les altres àrees assistencials estudiades: rehabilitació, hospitalització i Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI).

Resultat de l'enquesta de qualitat percebuda a urgències al 2013: