Memòria 2013

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Responsabilitat Social (RS)

Gestió mediambiental

Consum              
 
Llum (Kw)                                                
 3.623.000
Aigua (m3)
      27.072
Gas (m3)
    325.918
Oxigen (m3)
    103.185

   

Residus generals

 
Matèria orgànica      93.760
Rebuig (litres)  2.587.200
Paper i cartró (Kg)
     41.500
Paper confidencial (Kg)        3.230
Fusta (Kg)
       6.400
Fluorescents (Kg)            85
Oli vegetal (Kg)
         510
Piles
         147    

        

L'hospital ha adquirit un compromís de millora contínua en la gestió de residus i en la reducció del consum de recursos mediambientals que queda reflectit en les dades que any rere any es fan públiques.