Memòria 2013

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Comunicació i compromís social

Exposicions al passadís  7
Notes de premsa  8
Presència a mitjans (TV)  17
Notes a Web  53
Notes a intranet  128
Col·laboracions amb entitats  10
Reconeixements socials i premis   6    
Reconeixements científics i premis   6
Nombre de visites a la web (www.csap.cat) 23.601

 S'han realitzat durant el 2013 diverses actuacions (xerrades, entrevistes i conferències) destinades a promoure la salut de la població