Memòria 2013

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Compromís amb les persones treballadores  

Excedències i reduccions de Jornada personal CSAP 2013

  Infermeria Administratius Metges
Reduccions de Jornada      50          7      7
Excedències      14         1      5

   

El desenvolupament i la satisfacció dels nostres professionals, mitjançant el treball en equip i fonamentant el coneixement com a fruit de l'experiència adquirida, de la docència, de la formació continuada i de la participació en projectes de recerca. (Valors CSAP)

Compromís social i amb l'entorn entès com una forma d'actuar i de prendre decisions que garanteixin la continuïtat de la institució i un desenvolupament sostenible i respectuós amb el medi ambient. (Valors CSAP)