Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Resum d'activitat assistencial global   

ALTES TOTALS 7.383    
Altes convencionals 5.323
Altes cirurgia major ambulatòria (CMA) 2.060
ACTIVITAT HOSPITALITZACIÓ  
Llits en funcionament 92
Estades 29.491
Estada mitjana 5,6
% d'ocupació 87,8%
Mitjana de llits ocupats 80,8
ACTIVITAT OBSTÈTRICA  
Parts totals  550
% Cesàries 21,6%
ACTIVITAT QUIRÚRGICA  
Intervencions majors 4.047
        Hospitalització 1.971
        Cirurgia Major Ambulatòria 2.076
Intervencions menors 6.858
ACTIVITAT AMBULATÒRIA  
Consultes Externes 121.482
        1eres visites 31.125
        2nes visites 90.357
2nes visites / 1eres visites 2,9
Hospital de Dia (sessions) 5.661
URGÈNCIES  
Urgències 66.881
Urgències / dia 183
% Urgències ingressades 6,0%

L'activitat ha estat similar a la de l'any passat. S'han realitzat un total de 7.379 altes, de les quals 550 han esta parts. S'han atès 66.865 urgències, un 5% més que l'any passat i l'activitat a CCEE ha disminuït lleugerament en les primeres visites degut als programes de millora de la resolució acordats amb l'Atenció Primària.