Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat ambulatòria   

Consultes externes
Primeres visites                                                    31.125
Visites successives               90.357
Total 121.482
Hospital de Dia
Sessions                                                             5.661
Rehabilitació
  Pacients Sessions
Hospitalització                                        425     1.382
Ambulatòria 1.979 30.682
Total 2.404 32.064
Consultes Externes per especialitat
Traumatologia                                                        18.377
Oftalmologia   13.222
Hematologia     1.848
Ginecologia i obstetrícia     5.735
Otorinolaringologia     8.133
Dermatologia     6.543
Cirurgia general     5.386
Gastroenterologia     3.715
Endocrinologia     5.916
Neurologia     4.550
Pneumologia     4.414
Reumatologia     8.456
Medicina Interna     3.020
Cardiologia     3.096
Urologia     6.853
Anestèsia     2.966
Oncologia     2.874
Rehabilitació     7.360
Clínica del dolor        741
Dietètica i nutrició     1.097
Unitat Patologia Mamària (UPM)        623
Unitat Medicina Esportiva (UME)     1.737
Unitat de Demències        189
Altres     4.631

Total

121.482

La Unitat d'Atenció al Pacient Crònic (UPCA) ubicada inicialment a l'àrea d'hospitalització,  s'ha integrat en l'espai físic de l'Hospital de Dia.

S'ha creat la Unitat territorial de Rehabilitació, amb professionals de l'HCAP, del CSSV i del CAP de Vilafranca, amb l'objectiu inicial de dissenyar un Pla funcional territorial de rehabilitació.