Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Hospitalització

Altes 5.323
Medicina 2.178
Ginecologia i obstetrícia 692
Traumatologia 715
Cirurgia general 1.085
Urologia 279
Otorinolaringologia 69
Oftalmologia 3
Neonatologia 21
Urgències 263
Oncologia 1
Unitat de Patologia Mamària (UPM) 11    
Cardiologia 5
Altres 1

Per millorar el control del dolor dels pacients, en la visita preoperatòria s'els explica l'escala ''EVA'', que s'aplica per valorar el nivell del seu dolor després de la intervenció.

La Unitat de Patologia Mamària (UPM) és una unitat multidisciplinar que compta amb l'experiència de les especialitats de cirurgia, ginecologia, cirurgia plàstica, infermeria, radiologia, entre altres, per garantir la qualitat en el tractament de les patologies de mama.