Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat obstètrica  

Parts  550   
Cesàries (%)  21,6%  
Índex d'alletament matern a l'alta (%) 82,7%
Registres cardiotocogràfics (RCTG) 1.455     
Plans de naixement 51     
Sessions d'atenció al part (nombre dones assistents)  521         
Urgències totals                                     2.593 
            Urg. Obstetrícia   1.882
            Urg. Ginecologia     711 

S'ha revisat el contingut de l'espai d'atenció al part del Web del CSAP, potenciant-lo com mitjà de comunicació i oferiment de serveis a la població. Destaca en aquest sentit la possibilitat de comunicació per correu electrònic amb les llevadores dels servei.

Un 87% del total dels parts eutòcics són atesos de manera natural amb la mínima intervenció possible.

El 46% dels infants nascuts a l'hospital són fills de dones d'origen estranger.

A partir d'una donació recollida a l'hospital, el Banc de Sang i Teixits ha pogut porta a terme un  trasplantament de cèl·lules mare.