Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat quirúrgica   

Intervencions majors per especialitat
 

Intervencions totals

Intervencions de CMA

Percentatge CMA

Traumatologia 1.065   457 43%
Cirurgia General    887   290 33%
Oftalmologia    559   556 99%
Ginecologia/Obste    453   241 53%
Otorinolaringologia    234   171 73%
Urologia    274    48 18%
Dermatologia    288   285 99%
Gastroenterologia    215      0   0%
Unitat Patologia Mamària (UPM)      70    28 40%
Altres       2    -    0%
Total 4.047 2.076  
 Intervencions quirúrgiques a l'UCSI
Cirurgia major                                     2.076       
Cirurgia menor    6.858            

L'ocupació mitjana dels quiròfans programats durant l'any ha estat del 82%.

Aquest any l'activitat quirúrgica ha estat de 4.048 intervencions majors, fet que ha permès reduir  un 5% la llista d'espera quirúrgica.