Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Evolució i comparativa de les dades

Evolució de l'activitat assistencial   
 
2012
2013
2014
Altes 7.333 7.412 7.383
Parts 665 563 550
Intervencions quirúrgiques majors 3.893 3.980 4.047
Consultes externes 114.778 124.382 121.482
Urgències 57.799 63.556 66.881
Hospital de Dia 5.001 5.837 5.661
Evolució indicadors d'eficiència i qualitat
     
Estada mitjana (dies) 5,6 5,4 5,6
Índex d'ocupació (%) 85,5 84,3 87,8
Urgències que ingressen (%) 7,3 6,4 6,0
Taxa substitució de CMA (%) 76,2 78,1 77,8
Readmissions (%) 7,5 7,6 7,1
Mortalitat (%) 4,3 3,3 3,5
Complicacions (%) 2,4 2,4 1,8
Pes relatiu 1,0507 1,0369 1,0387
Pes mitjà GRD 1,4992 1,5172 1,5229

Evolució dades econòmiques

     
Inversions 669.365,71€ 339.440,43€ 212.091,39€
Ingressos 32.458.548€ 31.795.670€ 31.936.733€
Despeses 32.453.949€ 32.387.398€ 33.162.605€
Evolució Recursos Humans
     
Plantilla equivalent a Jornada completa 407,53 397,03 393,47