Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Indicadors d'eficiència i activitat

Estada mitjana (dies)                                             5,6                         
Index d'ocupació (%) 87,8
Urgències que ingressen (%) 6,0
Taxa de substitució de CMA (%) (Font: MSIQ) 66
Taxa de substitució de CMA (%) (Font: Iametrics) 77,8
Pes mitjà GRD AP (Font: MSIQ) 1,379
Pes mitjà GRD AP (Font: Iametrics) 1,5229
Pes relatiu (Font: BS3) 0,98
Pes relatiu (Font: Iametrics) 1,0387

L'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès assumeix tot el nivell de patologia i complexitat corresponent al seu nivell assistencial, obtenint uns bons indicadors d'eficiència, qualitat i satisfacció dels ciutadans.

 L'HCAP ha estat nominat als premis TOP-20 2014 pels resultats en gestió hospitalària de qualitat, funcionament i eficiència econòmica.