Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat Atenció al Ciutadà / Admissions

Atenció i gestió de suggeriments i queixes 271
Peticions canvis de metge 58
Tramitació drets ARCO (protecció dades personals) 5
Tramitació 2a opinió 7
Informació i registre DVA (Document Voluntats anticipades) 31
Informació Drets i Deures 56
Altres tràmits 68
Sol·licituds documentació mèdica lliurades 2.387       

Aquest any s'ha redefinit la funció de l'arxiu d'Històries Clíniques integrant-lo en l'àmbit d'admissions. També s'ha fet un primer buidatge de documentació en paper,  programant la seva desaparició en els propers anys.