Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Urgències  

Total d'urgències 66.881
Urgències /dia 183
Urgències que ingressen (%) 6,0% 
Urgències pediatria 8.810    

La posta en marxa del protocol d'actuació per sospita d'infecció pel virus Ebola, suposa una remodelació de circuits al servei, amb reformes en l'estructura i la formació de tots els professionals en les estrictes mesures de protecció.

Des d'urgències s'han derivat 28 pacients amb codi IAM al centre de tercer nivell de referència.

S'han fet  40 connexions telemèdiques al centre de referència per als pacients amb codi ICTUS, dels quals se'n deriven 28.