Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Accions formatives PRL

Formació PRL

Hores de formació  
Nombre de persones formades  
Nombre hores en línia   
Nombre hores presencials  

S'ha realitzat formació en bioètica a càrrec de l'Institut Borja. Hi vàren assistir la majoria de membres del CEA, entre altres. La valoració és molt positiva, considerant que  ha servit per millorar la participació en la comissió i consolidar el grup.