Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Formació continuada

Hores dedicades a la formació  
Hores docents interns  
Nombre accions formatives