Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Cartera de serveis

Hospitalització

Unitat mèdica

 • Medicina Interna, amb les especialitats de Cardiologia, Dermatologia, Digestologia, Endocrinologia, Hematologia, Neurologia, Oncologia, Pneumologia i Reumatologia.

Unitat quirúrgica

 • Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
 • Cirurgia amb les especialitats de Cirurgia General, Oftalmologia, Urologia i Otorrinolaringologia
 • Unitat de Patologia Mamària

Unitat de tocoginecologia

 • Obstetrícia
 • Ginecologia
 • Pediatria Neonatal  

L'Hospital disposa d'un equip UFISS (Unitat Funcional d'Intervenció Sociosanitària)

Urgències

Serveis

 • Anestèsia
 • Cirurgia General
 • Medicina Interna
 • Pediatria
 • Tocoginecologia
 • Traumatología

Atenció ambulatòria

Cirurgia ambulatòria

 • Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI)
 • Cirurgia diagnòstica
 • Cirurgia menor

Hospital de dia

 • Hospital de dia oncològic
 • Hospital de dia hematològic
 • Hospital de dia endocrinòleg
 • Hospital de dia cures i tractaments
 • Psicooncologia

Consultes Externes: Especialitats

 • Anestèsia
 • Atenció als pacients ostomitzats
 • Cardiologia
 • Cirurgia General
 • Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
 • Clínica del Dolor
 • Cures Infermeria de mama
 • Cures generals
 • Dermatologia
 • Dietètica i nutrició
 • Digestologia
 • Educació diabetològica
 • Educació pneumològica
 • Endocrinologia
 • Farmàcia, dispensació ambulatòria
 • Ginecologia i Obstetrícia
 • Hematologia
 • Logopèdia
 • Medicina Interna
 • Neurologia
 • Oftalmologia
 • Oncologia
 • Otorrinolaringologia
 • Otorrinolaringologia infantil
 • Pediatria
 • Pneumologia
 • Rehabilitació i Fisioteràpia
 • Reumatologia
 • Traumatologia infantil
 • Unitat de Patologia Mamària
 • Unitat de Medicina de l’Esport (UME)
 • Urologia

   

Fisioteràpia i rehabilitació

 • Cinesiteràpia individual i en grup
 • Traccions mecàniques
 • Electroteràpia
 • Logopèdia

Proves de suport i diagnòstic

Proves

 • Amniocentesi / Biòpsia de córion
 • Analítiques, corbes de glucèmia / Proves creuades
 • Angiografia ocular
 • Audiometries / Logoaudiometries
 • Autoset
 • Broncoscòpia
 • Campimetria / Biometria
 • Capilaroscòpia
 • Cistoscòpia
 • Control Sintrom
 • Colonoscòpia amb o sense sedació
 • Ecocardiograma / Eco estrés / Eco Transesofàgic / Cardioversió
 • Ecografia Doppler transcranial
 • Ecografia Doppler de TSA
 • Ecografia obstètrica
 • Ecografia ginecològica / transvaginal / Hidrosonografia
 • Ecografia parts toves
 • Electrocardiograma
 • Electromiografia
 • Ergometria convencional
 • Gastroscòpia amb o sense sedació
 • Histeroscòpia
 • Holter
 • Impedanciometria
 • Laserteràpia (argon/yag)
 • Mapa (Seguiment 24 hores TA)
 • PFR (Prova Funcional Respiratòria)
 • Polipectomia
 • PPD (Tuberculina)
 • Proves metacolina / Proves d'al·lèrgia respiratòria
 • Poligrafia nocturna / Poligrafia domiciliària
 • Potencials evocats auditius / nadons
 • Puncions esternals
 • Registres obstètrics
 • Rinomanometria
 • Test d'alè
 • Test de la marxa
 • Unitat Mèdica Esportiva (UME): (Test bàsic, test d'aptitud, ecografies, visites, ...)
 • Videoestroboscòpia
 • Videonistagmograma

   

Diagnòstic per la imatge

 • Radiologia convencional
 • Radiologia convencional telecomanda
 • Mamografies
 • Ecografies
 • TAC
 • TAC maxil·lar i dental
 • Enema opaca
 • TEGD
 • Histerosalpingografies
 • Pielografia
 • Galactografia
 • Uretrocistografia
 • Dacriocistografia
 • OCT (Tomografia de Coherència Òptica)

Farmàcia

 • Dispensació ambulatòria
 • Nutrició parenteral
 • Citostàtics
 • Unidosi

Laboratori

 • Anàlisi clínics
 • Microbiologia
 • Anatomia patològica

Altres serveis

 • Treball social
 • Atenció a la ciutadania
 • Servei religiós
 • Voluntariat