Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Missió

El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès es defineix com una organització sanitària que, des de la visió de servei públic, té com a missió oferir una assistència integral i integrada de qualitat i segura en l'àmbit de la Salut a la població de la seva àrea d'influència, en un marc de sostenibilitat.

  • Assistència integral: considerar a la persona des de tots els aspectes, biològic, psicològic i social.
  • Assistència integrada: procurar la continuïtat assistencial entre tots els nivells.
  • Qualitat: tècnica, amb evidència científica, i percebuda a tots els àmbits de l'organització.
  • Sostenibilitat: és el que permetrà assolir els compromisos de la institució.

Visió

Volem ser una organització sanitària innovadora i reconeguda pels ciutadans i professionals en la prestació dels nostres compromisos sanitaris i socials, buscant l'excel·lència en l'atenció sanitària. 

Valors 

  • El respecte a la persona basat en una actitud de millora contínua i de servei, un tracte professional, humà i d'acord amb la seva dignitat, potenciant la corresponsabilitat dels ciutadans en l'exercici dels seus drets i deures.
  • El desenvolupament i la satisfacció dels nostres professionals, mitjançant el treball en equip i fomentant el coneixement com a fruit de l'experiència adquirida, de la docència, de la formació continuada i de la participació en projectes de recerca.
  • Compromís social i amb l'entorn entès com una forma d'actuar i de prendre decisions que garanteixin la continuïtat de la institució i un desenvolupament sostenible i respectuós amb el medi ambient.