Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

El sector sanitari Alt Penedès/Garraf

 Població de referència de l'Alt Penedès

  • ABS Penedès Rural 33.309
  • ABS Sant Sadurní  21.833
  • ABS Vilafranca del Penedès  41.470

     TOTAL  Alt Penedès   96.612 

El sector sanitari es constitueix en el segon nivell de l'estructura territorial de l'SCS amb l'objectiu d'apropar l'administració sanitària al ciutadà. El Decret 10/2013 del Departament de Salut determina que el nostre sector sanitari és l'Alt Penedès/Garraf, integrat en la regió de Barcelona de l'SCS.

Piràmide de la població de l'Alt Penedès per franges d'edat