Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Indicadors de Qualitat i Seguretat del Pacient

Cesàries (%) 21,6
Infecció nosocomial (%) 2,7
Taxa mortalitat (%) 3,5
Taxa de readmissió 30 dies (%) 7,1
Taxa de caigudes (n/estades x 1000) (%) 1,80
Risc de nafres per pressió intrahospitalària (%) 0,58
Identificació adequada (%) 98,60
Índex d'alletament 82,7

 Campanya divulgativa del Nucli de seguretat que té com objectiu implicar als professionals i també als pacients i els seus acompanyants en les mesures preventives de Seguretat del pacient. S'editen cartells i el full informatiu "Salut i Seguretat depèn de tu".   

S'han fet 15 sessions de formació presencial sobre la higiene de mans i hi han participat 100 professionals assistencials.