Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Gestió documental

Revisions procediments i protocols      154
De nova elaboració   57
Total 211  

La Comissió d'HC i seguretat de dades ha fet diverses accions per assegurar un bon nivell de seguretat en la confidencialitat de dades. També ha inclòs a la  HC un nou model de Consentiment Informat. 

La Comissió d'ètica assitencial ha millorat la informació de les seves pàgines a la intranet i al web per tal de divulgar les seves activitats i fomentar les consultes a la comissió tant de professionals com d'usuaris.