Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Grups relacionats amb el diagnòstic (GRD)

GRD CDM Descripció Nombre
Primers GRD mèdics
 
541
4
Pneumònia simple i altres trastorns respiratoris, excepte bronquitis i asma, amb comorbiditats i/o complicacions majors
302
373 14 Part vaginal sense diagnòstic complicat 293
127
5
Fallada cardíaca i xoc
195
544 5 Insuficiència cardíaca crònica i arítmia amb complicacions majors 145
372 14 Part vaginal amb diagnòstic complicat 144
088 4 Malaltia pulmonar obstructiva crònica 94
Primers GRD quirúrgics
 
039
2
Intervenció de cristal·lí amb o sense vitrectomia
539
270 9 Altres cirurgies de la pell, teixit subcutani i mama, sense comorbiditats i/o complicacions 171
494 7
Colecistectomia laparoscòpica, sense exploració ducte comú sense comorbiditats i/o complicacions
145
162 6 Intervencions per hèrnia inguinal/femoral, majors de 18 anys, sense comorbiditats i/o complicacions 130
359 13 Intervencions d'úter i annexes, per carcinoma in situ i malalties no malignes, sense complicacions 119
266 9 Injert/desbridament de pell excepte en úlceres de pell o cel·lulitis, sense complicacions 106