Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Qualitat percebuda pels usuaris

Agraïments, suggeriments i reclamacions

Agraïments 19
Suggeriments 10
Reclamacions i queixes 242

Questionaris de valoració dels usuaris

 
Hospitalització. Fidelització (% que tornarien) 98
Hospitalització. Valoració global 8,41
Cirurgia sense ingrés. Fidelització (% que tornarien) 96
Cirurgia sense ingrés. Valoració global 8,93
Rehabilitació. Fidelització (% que tornarien) 100
Rehabilitació. Valoració global 8,86

Enquesta de satisfacció del Catsalut sobre l'Atenció a C. Externes (2014)

En els resultats de les enquestes de satisfacció del Catsalut fetes als usuaris de Consultes Externes, destaquem positivament en el tracte del personal, especialment dels administratius i d'infermeria. També ens indiquen que hem de millorar el temps d'espera i la coordinació amb l'atenció primària.

L'increment de queixes que hem tingut aquest 2014 a urgències i a Consultes externes, fa referència a aspectes organitzatius, sobretot al temps d'espera per ser atesos.