Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Comunicació i compromís social

Exposicions al passadís 5
Notes de premsa 8
Presència a mitjans (TV) 9
Notes a Web 60
Notes a intranet 169
Col·laboracions amb entitats 17
Reconeixements socials i premis 13
Reconeixements científics i premis 7
Nombre de visites a la web (www.csap.cat) 32.153
Assistents a activitats de promoció de la salut 68

S'ha realitzat modificacions al web per fer-la més assequible i facilitar la informació als ciutadans, com la millora de l'accés a Atenció al ciutadà i fer consultes al Comitè d'Ètica. També s'ha obert un apartat específic d'acord a la llei de transparència.