Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Compromís amb les persones treballadores  

Excedències i reduccions de Jornada personal CSAP 2014

 

      Personal

   d'Infermeria

      Personal

    Administratiu

   Personal

    Mèdic

Reduccions de Jornada          46           6            7
Excedències          18           1            7

   

S'han fet canvis per millorar la intranet, fer-la més accessible i participativa aportant suggeriments i fomentant el debat i la participació.

Hem millorat  pàgines de diversos serveis a la intranet fent-les més útils i amables als seus usuaris: Hematologia, CEA, Infermeria,...