Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Responsabilitat Social (RS)

Gestió mediambiental

Consum              
 
Llum (Kw)                                                
3.780.790
Aigua (m3)
     23.741
Gas (m3)
   253.199
Oxigen (m3)
   107.150

   

Residus generals

 
Matèria orgànica (litres) 69.120
Paper i cartró (Kg)
36.400
Paper confidencial (Kg)   3.906   
Fusta (Kg)
  5.580     
Fluorescents (Kg)       80      
Oli vegetal (Kg)
    220
Piles
    222    

        

La implicació i el compromís de tots fan possible la utilització sostenible del recursos.