Memòria 2015

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat quirúrgica   

Intervencions majors per especialitat
 

Intervencions totals

Intervencions de CMA

Percentatge CMA

Traumatologia 1.092 431 39%
Cirurgia General   955 355 37%
Oftalmologia   634 630  99%
Ginecologia/Obste   348 181 52%
Otorinolaringologia   261 196   75%
Urologia   253   57   23%
Dermatologia   441 441  100%
Gastroenterologia    26   0   0%
Unitat Patologia Mamària (UPM)    73    29 40%
Altres     2      -  0%
Total 4.085 2.320  
 Intervencions quirúrgiques a l'UCSI
Cirurgia major                                      2.320   
Cirurgia menor     5.821          

Cal destacar l'increment de l'activitat quirúrgica en forma de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA), que ja suposa més del 50% del total d'aquesta activitat.

S'ha mantingut la llista d'espera quirúrgica per sota de l'any, exceptuant alguns procediments de traumatologia.