Memòria 2015

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat de suport i de diagnòstic  

Farmàcia
 
2014
   2015
Preparacions cistostàtics                       2.153         2.203            
Pacients amb dispensacions ambulatòries     577         522
Medicaments reenvasats                                34.851    33.715
Preparacions de nutricions parenterals     262        143
Diagnòstic per la imatge
 
   2014
 2015
Exploracions amb  radiocontrast                                               425     439                      
Radiografies convencionals (pacients)  45.906          46.584
Mamografies   7.986    7.549
Ecografies   6.850    6.468
TAC   8.760    9.421
Rx intervencionista      346      333
Exploracions complementàries
 
2014
2015
Cardiologia    4.238 4.402        
Gastroenterologia 3.339 3.277
Ginecologia / Obstetrícia 5.077 5.199
Neurologia   613    507
Oftalmologia 2.720 3.683
Otorinolaringologia 5.695 5.417
 Pneumologia 1.439 2.502
 Urologia (sense cistoscòpies)   729    623
 Dermatologia   154    136
 Reumatologia     68      54

Les 522 dispensacions ambulatòries del servei de Farmàcia representen un total de 3.696 entregues de medicació a finestreta.

A la consulta de Cures d'Infermeria s'han realitzat un total de 1.587 visites durant l'any (cures de ferides, de nafres, de peu diabètic...).

L'adquisició de l'aparell d'OCT ha permés realitzar aquesta prova diagnòstica a 1.567 pacients de l'Alt Penedès i Garraf.