Memòria 2015

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Aliances i col·laboració territorial

El Pacte Territorial de l'Alt Penedès facilita i promou la col·laboració i el treball conjunt entre les entitats sanitàries i socials del territori. El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès té com objectiu estratègic establir aliances amb entitats del territori i també d'altres del sector, doncs la considerem essencial pel futur de la nostra entitat. N'és un bon exemple el conveni de col·laboració signat el entre Consorci Sanitari del Garraf i el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès.

Fruit d'aquestes col·laboracions i aliances han sorgit al llarg dels anys moltes experiències i projectes, la majoria s'han consolidat i continuen evolucionant. També en sorgeixen d'altres, aquest any en destaquen els següents:

  • Inici de la teleconsulta entre metges de família i determinades especialitats de l'hospital.
  • Creació de la Taula de salut mental, amb la participació de les entitats que intervenen el l'atenció sanitària i social.
  • Es constitueix la Comissió tècnica territorial de seguiment de la gent gran a l'Alt Penedès.
  • La gerència del CSG i del CSAP és compartida per la mateixa persona, també alguns aspectes de gestió.
  • Col·laboracions assistencials entre el CSG i del CSAP (maxil·lofacial, activitat quirúrgica addicional, proves diagnòstiques...).