Memòria 2015

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Resum d'activitat assistencial global   

 
2014
2015
ALTES TOTALS 7.383      7.691    
Altes convencionals 5.323 5.304
Altes cirurgia major ambulatòria (CMA) 2.060 2.387
ACTIVITAT HOSPITALITZACIÓ    
Llits en funcionament 92 86
Estades 29.491 27.866
Estada mitjana 5,6 5,3
% d'ocupació 87,8% 88,8%
ACTIVITAT OBSTÈTRICA    
Parts totals  550 516
% Cesàries 21,6% 17,1%
ACTIVITAT QUIRÚRGICA    
Intervencions majors 4.047 4.085
        Hospitalització 1.971 1.765
        Cirurgia Major Ambulatòria 2.076 2.320
Intervencions menors 6.858 5.821
ACTIVITAT AMBULATÒRIA    
Consultes Externes 121.482 121.695
        1eres visites 31.125 30.680
        2nes visites 90.357 91.015
2nes visites / 1eres visites 2,9 3,0
Hospital de Dia (sessions) 5.661 4.950
URGÈNCIES    
Urgències 66.881 69.363
Urgències / dia 183 190
% Urgències ingressades 6,0% 5,7%

L'increment d'altes ha estat motivat per l'augment d'activitat en la Cirurgia Major Ambulatòria (CMA).

Ha continuat l'increment sostingut del nombre total d'urgències i la disminució del número de parts.

L'activitat ambulatòria s'ha mantingut pràcticament igual a l'any anterior, amb petites variacions no significatives.