Memòria 2015

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Indicadors d'eficiència i activitat

Estada mitjana (dies)                                                                    
Index d'ocupació (%)  
Urgències que ingressen (%)  
Taxa de substitució de CMA (%) (Font: MSIQ)  
Taxa de substitució de CMA (%) (Font: Iametrics)  
Pes mitjà GRD AP (Font: MSIQ)  
Pes mitjà GRD AP (Font: Iametrics)  
Pes relatiu (Font: BS3)  
Pes relatiu (Font: Iametrics)  

L.................

 xxxx  La central de resultats ens permet comparar-nos amb altres i podem constatar uns bons resultats