Memòria 2015

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat social

Treball social

 

2014

2015

Usuaris                                                                    697       788  
Visites                                                     1.564     1.362   

Voluntariat *

Visites voluntariat hospitalització                   3.735     

    2.777   

* Treball Social coordina el voluntariat.

L'atenció compartida sanitària i social a la població més fràgil és la raó de ser del Treball social en els hospitals d'aguts.

29 dones de la consulta d'obstetrícia s'han beneficiat d'una atenció interdisciplinar preventiva amb el Procediment de dones gestants en risc.

141 pacients són visitats per Treball social en el circuit multidisciplinar de programació quirúrgica de pròtesis de genoll per tal de prevenir dificultats socials abans de la intervenció, en l'estada hospitalària i a l'alta.

Es presenta Pòster ''Intervenció de Treball social hospitalari en el pacient crònic complex (PCC/MACA)'' a la jornada "Treball social en Xarxa 15 anys de Treball social a l'Alt Penedès".