Memòria 2015

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat Atenció al Ciutadà / Admissions

 
2014
2015
Atenció i gestió de suggeriments i queixes 271 261                   
Peticions canvis de metge 58 48
Tramitació drets ARCO (protecció dades personals) 5 2
Tramitació 2a opinió 7 5
Informació i registre DVA (Document Voluntats anticipades) 31 34
Informació Drets i Deures 56 55
Altres tràmits 68 58
Sol·licituds documentació mèdica lliurades 2.387        2.356

 

Hem atès un número similar de suggeriments, reclamacions i agraïments, al marge de la resolució de cada cas, considerem que ens aporten una valuosa informació per a detectar els aspectes que hem de millorar.

A la Unitat d'Atenció al Ciutadà oferim a la població el servei d'informar i tramitar el DVA, document de voluntats anticipades, en col·laboració amb la Comissió d'Ètica Assistencial.