Memòria 2015

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Formació continuada

Hores dedicades a la formació 9141
Hores docents interns   171
Nombre accions formatives   232

Accions formatives PRL

Formació PRL

Hores de formació 253
Nombre de persones formades   59
Nombre hores en línia   -
Nombre hores presencials 253

Distribució de la plantilla per gènere

Hores de formació

El cost total de la formació rebuda per les persones treballadores del CSAP durant l'any 2015 és de 125.787,15 €