Memòria 2015

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Membres del consell (a 31/12/2015)

PresidentFrancesc Brosa Llinares (Servei Català de la Salut)

                Antoni Jounou Albornà (fins juny 2015)

Vicepresidenta: Anna Doblas Ruiz (Ajuntament de Vilafranca)

                       Aureli Ruiz Milà (fins juliol 2015)

Vocal: Josep Oriol Morera Miralta (Servei Català de la Salut)

          Martí Solé Bordes (fins juny 2015)

Vocal: Eva Sànchez Busqués (Servei Català de la Salut)

Vocal: Alfredo García Díaz (Servei Català de la Salut)

          Magí Casulleres Canela (fins juny 2015)

Vocal: Xavier Navarro Domènech (Ajuntament de Vilafranca)

         Carme Garrido Garrido (fins juliol 2015)

Vocal: Ramon Zaballa Serra (Fundació Antic Hospital de Vilafranca)

          Josep M. Herrera Ruiz de la Hermosa (fins juny 2015)

Vocal: Francesc Xavier Edo Vargas (Consell Comarcal de l'Alt Penedès)

          M. Carmen Villanueva Pin (fins agost 2015)

Vocal: Queta Domènech Vidal (fins juny 2015)

       

Equip Directiu (a 31/12/2015)   

Gerent: Josep Lluís Ibáñez Pardos

             Francesc Ferrer Ferret (fins juny 2015)

Director administratiu i financer: Rafael Comas Planas

Directora mèdica: Montse Gonzàlez Verde

Director de Recursos humans: Emili Llobet Fernández-Grande

Directora de comunicació i atenció al ciutadà: Helena Mestre Sans

Directora d'Infermeria: Carme Rizo Rey

Durant l'any 2015 s'han produït canvis en la composició del consell rector i en la gerència del CSAP.

Hem actualitzat la informació recollida al Portal de la transparència al nostre web.