Memòria 2015

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Iniciant una nova etapa

Com cada any, la memòria recull de forma resumida i transparent l'activitat feta al llarg de l'any amb els fets més destacats tant a nivell assistencial, de gestió, docent i de compromís amb l'entorn, realitzats pel col·lectiu de professionals del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès.

Aquest ha estat un any amb canvis significatius al Consell Rector doncs pràcticament tots els seus membres per motius diversos es van renovar, tant els nous representants electes de l'Ajuntament i del Consell Comarcal, com els representants del CatSalut. A destacar el del president des de 1998, Antonio Jounou, a qui volem reconèixer la seva dedicació durant tots aquests anys.

També cal reconèixer la dedicació i contribució al nou projecte a Francesc Ferrer, gerent des de 2005 del CSAP. La seva renúncia al càrrec va possibilitar compartir la gerència del Consorci Sanitari del Garraf i així aprofundir encara més en el projecte de futur comú que, a partir de l'aliança estratègica acordada entre les dues organitzacions, ens proposem consolidar.

Aquest projecte pretén, en el marc de coordinació territorial, establir les bases de treball conjunt entre els dos consorcis del sector Alt Penedès - Garraf, per tal d'implementar una nova fórmula institucional conjunta. Mantenint la identitat de cada entitat, reforçant les sinergies i col·laboracions ja iniciades fa anys, volem optimitzar i millorar  els serveis i l'assistència que ofereixen els dos consorcis a la seva població de referència.

Un dels eixos fonamentals que permet que aquest projecte continuï avançant amb pas tranquil i segur és la contribució i el compromís de l'equip directiu i del conjunt dels professionals, amb diverses iniciatives de col·laboració de tipus assistencial o de gestió.

D'altra banda aquest any 2015 hem comptat amb l'increment de tarifes del CatSalut que va permetre la signatura del Conveni laboral i també un nou Contracte amb l'aportació necessària per a la realització d'activitat quirúrgica addicional, fet que ha permès tancar l'exercici amb equilibri pressupostari.

A més d'assolir l'activitat amb bons resultats també s'han continuat impulsant i participant en experiències de treball en xarxa al territori i de compromís amb l'entorn.

Comptem amb un hospital ben dotat, adequat i modern, amb uns molt bons resultats assistencials i amb uns professionals capacitats, amb voluntat i ganes de continuar donant bon servei als ciutadans, i tenim un projecte conjunt entre els dos territoris del sector Alt Penedès - Garraf. Tot això és la millor garantia per encarar el futur amb esperança i optimisme.