Memòria 2015

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

El sector sanitari Alt Penedès/Garraf

 Població de referència de l'Alt Penedès

  • ABS Penedès Rural 33.066
  • ABS Sant Sadurní  21.725
  • ABS Vilafranca del Penedès  41.110

     TOTAL  Alt Penedès   95.901 

A l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès s'atenen el 72% dels pacients usuaris de l'assistència sanitària pública del territori de referència.

L'atenció sanitària es complementa amb l'atenció dels serveis socials dels ajuntaments i del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

Piràmide de la problació de l'Alt Penedès per franges d'edat