Memòria 2015

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Un dia a l'hospital    

 

2014

2015

Altes 20 21
Consultes externes 488 489
Urgències 183 190
Intervencions quirúrgiques 44 39
      - majors 16 16
      - menors 28 23
Sessions Hospital de Dia 23 20
Sessions Rehabilitació 129 135
Radiodiagnòstic (excepte Rx simples) 98 97
Exploracions complementàries 98 104
Parts 1,5  1,4               

 

A l'hospital hi ha molta afluència de gent. En dies laborables hi poden acudir de mitjana unes 2.500 persones al dia. És molt important que tothom respectem les normes de funcionament (el silenci, el número d'acompanyants, l'horari de visites, el tracte cordial...)

És responsabilitat de totes les persones, usuàries i professionals, aconseguir un entorn respectuós i confortable.