Memòria 2015

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Indicadors de Qualitat i Seguretat del Pacient

 
2014
2015
Cesàries (%) 21,6 17,1
Infecció nosocomial (%) 2,7 4,4
Taxa mortalitat (%) 3,5 4,2
Taxa de reingressos a 30 dies (%) * 4 4,6
Taxa de caigudes (n/estades x 1000) (%) 1,80 1,64
Prevalència de nafres per pressió intrahospitalària (%) 0,58 0,34
Identificació adequada (%) 98,60 96,25
Índex d'alletament 82,7 84,2

* Criteri actualitzat segons homologació CatSalut.

El Servei de Farmàcia de l'hospital ha obtingut el Certificat de Gestió de Qualitat d'acord amb la norma UNE EN ISO 9001:2008

L'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès va situar-se entre els vuit finalistes de la seva categoria  en els ''Premis TOP 20'' a la gestió hostitalària global.

Continuem impulsant accions d'implicació de la ciutadania en la seguretat del pacient. Amb RTV Vilafranca s'edita un vídeo informatiu que pretén divulgar les mesures més importants com són la correcte identificació, la higiene de mans, el risc de caigudes, els errors en la medicació, ...