Memòria 2015

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Gestió documental

 

2014

2015

Revisions procediments i protocols      154 98
De nova elaboració 57 12
Total 211 110

 

La Comissió d'Ètica Assistencial (CEA) ha estat molt present en l'entorn: amb una entrevista a la premsa escrita, participant a la radio divulgant i oferint les seves funcions; participant al Congrés Català de Filosofia celebrat a Vilafranca amb una comunicació, publicada després al Web del Comitè de Bioètica de Catalunya i al seu Butlletí. Aquestes són algunes de les activitats realitzades durant l'any.