Memòria 2015

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Grups relacionats amb el diagnòstic (GRD)

GRD CDM Descripció Nombre
Primers GRD mèdics
 
541
4
Pneumònia simple i altres trastorns respiratoris, excepte bronquitis i asma, amb comorbiditats i/o complicacions majors
330
373 14 Part vaginal sense diagnòstic complicat 268
372 14 Part vaginal amb diagnòstic complicat 152
127
5
Insuficiència cardíaca i xoc
128
544 5 Insuficiència cardíaca crònica i arítmia amb complicacions majors 117
088 4 Malaltia pulmonar obstructiva crònica 93
Primers GRD quirúrgics
 
039
2
Intervenció de cristal·lí amb o sense vitrectomia
607
270 9 Altres cirurgies de la pell, teixit subcutani i mama, sense comorbiditats i/o complicacions 249
266 9 Empelt/desbridament de pell excepte en úlceres de pell o cel·lulitis, sense complicacions 184
494 7
Colecistectomia laparoscòpica, sense exploració ducte comú sense comorbiditats i/o complicacions
148
162 6 Intervencions per hèrnia inguinal/femoral, majors de 18 anys, sense comorbiditats i/o complicacions 143
160 6 Intervencions per hèrnia excepte inguinal i femoral, majors de 18 anys, sense comorbiditats i/o complicacions 137