Memòria 2015

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Qualitat percebuda pels usuaris

Agraïments, suggeriments i reclamacions

 

2014

2015

Agraïments 19 26
Suggeriments 10 15
Reclamacions i queixes 242 243

Questionaris de valoració dels usuaris

   
Hospitalització. Valoració global 8,41 8,5
Cirurgia sense ingrés. Valoració global 8,93 8,7
Rehabilitació. Valoració global 8,86 8,7
Obstetrícia. Valoració global - 8,9
Farmàcia. Valoració global - 8,9

       

Informe de Qualitat percebuda(2015)

S'han posat en marxa dos qüestionaris de satisfacció per a usuaris d'atenció al part i de farmàcia.

Els qüestionaris de satisfacció propis segueixen donant bons resultats i els de l'enquesta CatSalut, realitzada enguany als usuaris d'hospitalització, també tot i que lleugerament inferiors als d'anteriors edicions.