Memòria 2015

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Compromís amb les persones treballadores  

Excedències i reduccions de Jornada personal CSAP 2015

 

      Personal

   d'Infermeria

      Personal

    Administratiu

   Personal

    Mèdic

Reduccions de Jornada         47              8         7  
                        Dones         44              8         5
                        Homes         3              0         2
Excedències         20              2         5 
                        Dones         19              2         4
                        Homes         1              0         1

      

Maternitat N. de casos Dies de permís
Infermeria                            10        932
Mèdic         5          495
Tècnic de Rx         2        202
Total        17      1.629
Paternitat                          N. de casos  Dies de permís
Mèdic       3        39
Portalliteres       2        26
Tècnic de Rx       2        26
Total       7        91

  

S'ha facilitat a les persones treballadores l'accés per internet a la intranet i al portal de l'empleat.

Amb la nova regulació del conveni el personal pot gaudir d'una reducció de jornada per malaltia greu de fill o filla.