Memòria 2015

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Comunicació i compromís social

 

2014

2015

Exposicions al passadís 5 9
Notes de premsa 8 10
Presència a mitjans (TV) 9 29
Notes a Web 60 71
Notes a intranet 169 186
Col·laboracions amb entitats 17 14
Reconeixements socials i premis 13 15
Reconeixements científics i premis 7 7
Nombre de visites a la web (www.csap.cat) 32.153 43.151
Assistents a activitats de promoció de la salut 68 70            
Publicacions a Facebook - 80

Hem millorat l'accessibilitat dels usuaris als nostres serveis amb la petició de medicació ambulatòria a través del web del CSAP.

Impuls continuat al Facebook del CSAP amb informacions d'hàbits de vida saludable, consells i recomanacions de salut relacionats amb la prevenció de malalties.