Memòria 2015

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Responsabilitat Social (RS)

Gestió mediambiental

 
2014
2015
Consum              
   
Llum (Kw)                                                
3.780.790 3.959.641
Aigua (m3)
     23.741  
Gas (m3)
   253.199    282.499
Oxigen (m3)
   107.150    113.696

   

Residus generals

   
Matèria orgànica (litres) 69.120 56.080
Paper i cartró (Kg)
36.400   9.470
Paper confidencial (Kg)   3.906      4.125
Fusta (Kg)
  5.580        3.900
Fluorescents (Kg)       80            108
Oli vegetal (Kg)
    220      230
Piles
    222          300

        

L'Hospital té el compromís de disminuir l'impacte negatiu del consum d'energies i en la recollida de residus.

Recollint la iniciativa plantejada per les persones treballadores i per promocionar l'ús de la bicicleta, s'ha adequat un espai tancat per estacionar-les amb seguretat.

Continua la col·laboració  amb l'associació de protecció d'animals (AGVP) amb la presència d'una colònia controlada de gats a la zona de càrrega del recinte.