Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat ambulatòria   

Consultes externes
 

2015

2016

Primeres visites                                                    30.680              31.681
Visites successives              91.015  93.462
Total 121.695 125.143
Hospital de Dia
 

  2015 

 2016  

Sessions                                                4.950        4.524
Rehabilitació
 

2015

    2016

  Sessions Sessions
Hospitalització                                     1.353   1.168
Ambulatòria 31.766 33.531
Total 33.119 34.699
Consultes Externes per especialitat
 

2015

2016

Traumatologia                                                      18.672        19.196
Oftalmologia 12.937 13.267
Hematologia   1.945   1.979
Ginecologia i obstetrícia   6.226   6.498
Otorinolaringologia   8.424   8.400
Dermatologia   6.514   7.146
Cirurgia general   5.603   5.808
Gastroenterologia   3.912   4.355
Endocrinologia   5.554   5.707
Neurologia   4.309   4.408
Pneumologia   4.988   4.971
Reumatologia   7.810   7.793
Medicina Interna   3.039   2.808
Cardiologia   3.150   3.465
Urologia   6.449   6.054
Anestèsia   3.034   3.173
Oncologia   2.636   2.405
Rehabilitació   7.997   8.510
Clínica del dolor     728     817
Dietètica i nutrició     428     863
Unitat Patologia Mamària (UPM)     767     774
Unitat Medicina Esportiva (UME)   1.085   1.620
Cirurgia maxil·lofacial       365
Altres   6.574   4.770

Total

121.095 125.143

La tècnica de la radiofreqüència en el tractament del dolor ja és una realitat a l'Hospital.

Per a millorar l'accessibilitat a l'àrea de C. Externes, es revisa la distribució dels espais i la senyalització.

Comencem les teleconsultes entre els metges de família i els especialistes d'Endocrinologia, Dermatologia i Oftalmologia.

La primera enquesta de satisfacció a les persones usuàries de Rehabilitació feta pel CatSalut dóna uns resultats excel·lents, exceptuant l'indicador del temps d'espera.