Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat obstètrica  

 

2015

2016

Parts 516 536
Cesàries (%) 17,1% 18,7%
Índex d'alletament matern a l'alta (%) 88,57% 90,47%
Registres cardiotocogràfics (RCTG) 1.507   1.566
Plans de naixement  72   72
Sessions d'atenció al part (nombre dones assistents) 533      526
           
Urgències totals                                  2.783  2.815
            Urg. Obstetrícia 1.957 1.976
            Urg. Ginecologia  826   1.019

S'han fet 28 sessions informatives d'atenció al part, amb l'assistència de 526 dones i en molts casos les seves parelles.

El 78'44% dels parts vaginals han estat parts atesos amb el mínim d'intervencions possibles.

El percentatge de lactàncies maternes en exclusiva a l'alta es manté en un 85,05%, per sobre del 80% que marquen els estàndards de qualitat.

Hem millorat l'equipament de les habitacions amb l'adquisió de canviadors per a facilitar i fomentar el vincle precoç de la mare i el pare amb el nadó.