Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat quirúrgica   

Intervencions majors per especialitat
 

Intervencions totals

Intervencions de CMA

Percentatge CMA

Traumatologia 1.048 378 36%
Cirurgia General 1.072 484 45%
Oftalmologia 856 852 100%
Ginecologia/Obste 379 215 57%
Otorinolaringologia 337  257 76%
Urologia 259  57    22%
Dermatologia 238 235 99%
Unitat Patologia Mamària (UPM) 86 40   47%
Altres 1 1 100%
Total 4.276 2.519 58,91%
 Intervencions quirúrgiques a l'UCSI
Cirurgia major                                     2.519  
Cirurgia menor    6.638        

S'han mantingut les llistes d'espera per sota d'un any excepte en alguns procediments de traumatologia.

Per millorar el confort dels pacients s'han adquirit matalassos tèrmics que compensen l'habitual sensació de fred als quiròfans.

L'augment de l'activitat quirúrgica d'enguany es deguda en bona part a l'acord per reduir les llistes d'espera amb el Consorci sanitari del Garraf.