Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Aliances i col·laboració territorial

El Pacte Territorial de l'Alt Penedès facilita i promou la col·laboració i el treball conjunt entre les entitats sanitàries i socials del territori. El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès té com objectiu estratègic establir aliances amb entitats del territori i també d'altres del sector, doncs la considerem essencial pel futur de la nostra entitat. N'és un bon exemple el conveni de col·laboració signat entre el Consorci Sanitari del Garraf i el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès.

Fruit d'aquestes col·laboracions i aliances han sorgit al llarg dels anys moltes experiències i projectes, la majoria s'han consolidat i continuen evolucionant. També en sorgeixen d'altres, aquest any en destaquen els següents:

  • Signatura del protocol d'intencions per la integració dels consorcis sanitaris del Garraf i de l'Alt penedès en una única entitat del sector públic de la salut de la Generalitat de Catalunyadel

  • Es consolida la teleconsulta entre els metges de família i els especialitats de l'hospital.

  • La 1a Jornada d'Ètica, organitzada entre l'Hospital i el centre sociosanitari, es compartida amb els diferents professionals del diferents nivells assistencials de la comarca.

  • Continuen les col·laboracions assistencials entre el CSG i CSAP.

  • Participació de l'Hospital en les diferents activitats i taules del Dia de la Salut Mental.

  • Realització de tallers de formació en RCP per alumnes de bartxillerat de la comarca.

  • Elaboració i publicació de les Rutes Assistencials a la comarca.