Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat Atenció al Ciutadà / Admissions

 
2015  
2016
Atenció i gestió de suggeriments i queixes 261      318
Peticions canvis de metge 48 44
Tramitació drets ARCO (protecció dades personals) 2 13
Tramitació 2a opinió 5 5
Informació i registre DVA (Document Voluntats anticipades) 34 33
Informació Drets i Deures 55 46
Altres tràmits 58 56
Sol·licituds documentació mèdica lliurades 2.356 3.126

 

Hi ha un increment important de les queixes i reclamacions així com dels tràmits realitzats des d'atenció al ciutadà.

Impuls important al canal 0 de les Tv de les habitacions que divulga i promou informació de normes i consells de salut i seguretat per als ciutadans en general i pels pacients.

L'increment de peticions ha fet necessari regular el circuit de sol·licitud d'informes mèdics per part de les persones usuàries.